Regulamin

§1 Pokój wynajmowany jest na doby.
Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry).

§2 Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 9:00 do godz. 22:00.
Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
Willa Kurant może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§3 Willa Kurant świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia niezwłoczną reakcję.
Willa Kurant postara się zapewnić:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie
wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a jego
obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
Willa Kurant dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności.

§4 Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Gość Willi Kurant ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego go gościa.
Za zgubienie klucza do zamków pobierana jest opłata 50 zł.

§5 W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 9:00 dnia następnego.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

§6 W przypadku odwołania rezerwacji zaliczka w wysokości 50% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości. Istnieje możliwość wykorzystania zaliczki na inny pobyt w terminie do 3 miesięcy jeżeli anulacja zostanie dokonana najpóźniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji.
Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu zwracamy 30% wartości niewykorzystanej usługi.

§7 Zabrania się:
wchodzenia w butach narciarskich na teren obiektu oraz wnoszenia nart do pokoju;
palenia tytoniu w całym obiekcie, za wyjątkiem Sali wyznaczonej dla palących.
ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju;

§8 Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).